محورهای فعالیت شرکت:

سرمايه گذاري، مشارکت در اکتشاف، استخراج و فرآوري معادن و بهره برداري از واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و کنستانتره هاي فلزي در داخل و خارج از کشور
سرمايه گذاري، مشارکت در طراحي، مهندسي، مديريت اجرائي واحدهاي صنعتي و کارگاههاي توليدي با اتکا به توان مهندسي و اجرايي داخلي
انجام امور بازرگاني و خدماتي اعم از صادرات و واردات مواد اوليه، محصولات، تجهيزات، ماشين آلات، قطعات يدکي، تجهيزات سخت افزاري
اخذ نمايندگي مؤسسات و شرکتهاي توليدي و صنعتي، خدماتي و اعطاء نمايندگي در داخل و خارج از کشور به اشخاص حقيقي و حقوقي و ساير موارد مرتبط با موضوع شرکت پس از اخذ مجوزهاي مربوطه
اخذ وام و اعتبار از بانکهاي داخلي و خارجي و ساير مؤسسات مالي اعم از دولتي و خصوصي
اداره کردن، تأسيس يا مشارکت در هر واحد يا شرکتي که به فعاليتهاي مشابه يا مکمل موضوع شرکت ارتباط داشته باشد در داخل و يا خارج از کشور.
انجام کليه فعاليتهائي که به طور مستقيم يا غيرمستقيم با موضوع شرکت ارتباط داشته و در چهارچوب قوانين و مجوزهاي کشور جمهوري اسلامي ايران نافع باشد.

مدت شرکت:

از تاريخ تأسيس به مدت نامحدود

مبلغ سرمايه شرکت:

سرمايه شرکت به مبلغ (1,000,000,000) يک ميليارد ريال به يک ميليون (1,000,000) سهم با نام يکهزار (000 1) ريالي منقسم گرديد و شرکت فاقد سرمايه غير نقدي است. شایان ذکر است پس از انجام مرحله اول افزایش سرمایه، مبلغ سرمایه ثبتی شرکت به مبلغ 9/39 تغییر یافته است.

هويت کامل و اقامتگاه اعضاي هيأت مؤسس (ماده 2 اظهار نامه) :

 شرکت احياء صنايع خراسان (سهامي عام) به شماره ثبت 11321 ثبت شرکتهاي مشهد با نمايندگي آقاي مهندس محمدحسين مدهوش طوسي داراي شماره شناسنامه شماره 542 صادره از مشهد به نشاني مشهد، خيابان سناباد شماره 371

شرکت توسعه بين الملل تجارت سبز (سهامي خاص) شماره ثبت 17773 ثبت شرکتهاي مشهد به نمايندگي آقاي حسين زارع صفت به شماره شناسنامه 130 صادره فردوس به نشاني: مشهد، خيابان سناباد شماره 371

شرکت صبا ابريشم طوس (سهامي خاص) به شماره ثبت 12255 ثبت شرکتهاي مشهد با نمايندگي آقاي مهندس حسين حسن زاده سلماسي داراي شماره شناسنامه 683 صادره تبريز به نشاني مشهد، خيابان سناباد شماره 371

شرکت سرمايه گذاري مسکن عدل گستر توس (سهامي خاص) به شماره ثبت 23474 ثبت شرکتهاي مشهد به نمايندگي آقاي مهندس سيد مجيد رضوي قدس دارنده شناسنامه شماره 722 صادره مشهد به نشاني: مشهد، خيابان سناباد، شماره 371

شرکت معدنکاران احيا شرق (سهامي خاص) به شماره ثبت 11833 ثبت شرکتهاي مشهد با نمايندگي آقاي مهندس محمدرضا توسلي دارنده شناسنامه شماره 228 صادره فردوس به نشاني مشهد، خيابان سناباد، شماره 371

ميزان تعهد مؤسسان و مبلغي که پرداخت کرده اند:

نود و پنج (95) درصد سرمايه شرکت به مبلغ نهصد و پنجاه ميليون ريال به مؤسسان اختصاص يافته است که سي و پنج درصد آن به مبلغ (332,500,000) سيصد و سي و دو ميليون و پانصد هزار (332,500,000) ريال به وسيله سهامداران مؤسس نقداً به حساب شماره 2/816197 شرکت مجتمع معادن مس تکنار نزد بانک ملت شعبه احمدآباد مشهد کد 9/4961 واريز گرديده و تائيديه مربوطه همراه مدارک لازم در اختيار اداره ثبت شرکتها قرارگرفته و شصت و پنج درصد مابقي در تعهد صاحبان سهام است.

سهام ممتاز و مزاياي مؤسسان:

براي هيچ يک از مؤسسان سهام ممتاز و مزاياي مخصوص در نظر گرفته نشده است.

تركیب جدید سهامداران و هیأت مدیره شركت:

پس از خرید 40 درصد سهام شركت توسط سازمان بازنشستگی كشوری در حال حاضر تركیب سهامداران به شرح ذیل می باشد:
  شركت احیا صنایع خراسان 5/47%
  سازمان بازنشستگی كشوری 40%
  سهامداران متفرقه 5/12%

ترکیب جدید هیأت مدیره:

 تركیب هیأت مدیره نیز شامل: 2 نفر نمایندگان سازمان بازنشستگی كشوری و 3 نفر نمایندگان شركت احیا صنایع خراسان و شركتهای گروه می باشد. بدین ترتیب اعضای هیأت مدیره شرکت عبارتند از 1) آقای حسن سانقه رئیس هیئت مدیره ،2)  آقای محمدرضا توسلی نایب رئیس هیئت مدیره 3) آقای محسن بازارنوی عضو هیئت مدیره 4) آقای محمدحسین مدهوش طوسی عضوهیئت مدیره  5) آقای حسین زارع صفت عضو هیئت مدیره ... گفتنی است مشخصات فردی و سوابق اجرایی اعضای هیأت مدیره این پایگاه قرار دارد..

نشانی

تهران خیابان میرعماد جنب بانک ملی ساختمان زمرد پلاک 61 طبقه هفتم
تلفن ها: 88544074 - 88543025 
نمابر: 88543061
نشانی پایگاه اطلاع رسانی شركت در اینترنت: www.taknarco.ir
پست الكترونیكی:  info@taknarco.ir